Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến đường từ KĐT Vườn Cam đến nhà văn hóa thôn 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Vườn Cam đến nhà văn hóa thôn 1, dài khoảng 868 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường nội bộ của KĐT Vườn Cam.

 Đoạn qua khu vực cây xăng Lại Yên.

 Từ khu vực cây xăng, tuyến đi qua khu vực cánh đồng, hướng về nhà văn hóa thôn 1.

 Tuyến kết thúc ở gần nhà văn hóa thôn 1.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

2. Tuyến đường từ mục 1 đến KĐT Bắc An Khánh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường từ mục 1 đến KĐT Bắc An Khánh, dài khoảng 787 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở khu  đô thị Bắc An Khánh, đoạn đầu đang xây dựng.

 Tuyến đường này đi qua KCN Lại Yên.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến đường từ mục 1 đến KCN Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường từ mục 1 đến KCN Lại Yên, dài khoảng 458 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S3).