Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

 Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

21. Tuyến đường từ Đức Giang đến cầu vượt nút giao Long Biên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ Đức Giang đến cầu vượt nút giao Long Biên, dài khoảng 1,161 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đức Giang. Tuyến chạy dọc theo đường sắt.

 Đoạn gần ngõ 94 Thượng Thanh.

 Đoạn qua trường THCS Thượng Thanh đã xây dựng một phần.

 Đoạn qua trường Tiểu học Thượng Thanh.

 Từ trường Tiểu học, tuyến tiếp tục chạy dọc đường tàu đến đường Lý Sơn.

22. Tuyến đường nối ngách 49/1 Đức Giang với đường ở mục 21

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường nối ngách 49/1 Đức Giang với đường ở mục 21, dài khoảng 162 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có đoạn đầu đã xây dựng.

 Toàn tuyến nhìn từ trường THCS Thượng Thanh.

 Tuyến đường quy hoạch này có đi qua vài nhà dân.

23. Tuyến đường trùng với lối vào trường Tiểu học Thượng Thanh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường hiện là lối vào trường Tiểu học Thượng Thanh, dài khoảng 200 m. Tuyến phần lớn đã xây dựng, còn đoạn ngắn khớp nối với đường ở mục 21.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở hiện là lối vào trường Tiểu học Thượng Thanh, tuyến còn đoạn cuối khớp nối với đường ở mục 21.

 Toàn cảnh tuyến đường quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10)