Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Đường Đoàn Khuê kéo dài đến Ngô Gia Tự

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang đáng chú ý có tuyến đường Đoàn Khuê kéo dài đến Ngô Gia Tự, dài khoảng 390 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phan Văn Đáng.

 Tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 Đoạn đi sát ngõ 332 Ngô Gia Tự.

 Tuyến đường này kết thúc ở đường Ngô Gia Tự.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường từ mục 7 đến đường Trần Văn Trà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7 đến đường Trần Văn Trà, dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 7, gần ngõ 332 Ngô Gia Tự.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường Trần Văn Trà.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở nhìn từ đường Ngô Gia Tự.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến đường Phan Văn Đáng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 đến đường Phan Văn Đáng, dài khoảng 256 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Giang. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 9.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cư theo quy hoạch phân khu N10).