Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

10. Tuyến nối đường 72 với đường đê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng đáng chú ý có tuyến nối đường 72 với đường đê, dài khoảng 568 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường đê An Thượng, đoạn cách đường An Thượng khoảng 150 m.

 Tuyến đi qua bên hông trường tiểu học An Thượng B.

 Tuyến đường này phần lớn đi qua cánh đồng.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường 70, đoạn đối diện lối vào đình An Hạ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

11. Tuyến đường qua đình An Hạ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng đáng chú ý có tuyến đường đi qua đình An Hạ, dài khoảng 325 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến  đường có điểm đầu ở đường 72, trùng với lối vào đình An Hạ.

 Từ đình An Hạ, tuyến hướng về đường An Hạ 4.

 Tuyến đường kết thúc ở đường An Hạ 4.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường từ An Hạ 2 đến Học viện Chính sách và Phát triển

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng đáng chú ý có tuyến đường từ An Hạ 2 đến Học viện Chính sách và Phát triển, dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Thượng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S3).