Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

10. Đường Vũ Lăng kéo dài đến UBND xã Liên Ninh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến đường Vũ Lăng kéo dài đến UBND xã Liên Ninh, dài khoảng 1,369 km. Tuyến đường này có phần lớn thuộc xã Liên Ninh, một phần thuộc xã Ngọc Hồi và Ngũ Hiệp.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao đường Vũ Lăng - Ngũ Hiệp.

 Đoạn đầu tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 Đoạn qua xã Liên Ninh chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Đoạn cuối tuyến đi qua một phần UBND xã Liên Ninh.

11. Tuyến đường chạy dọc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến đường chạy dọc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ đoạn Tiểu học Ngũ Hiệp đến gần trạm thu phí, dài khoảng 1,4 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn cầu Tự Khoát, đoạn qua trường Tiểu học Ngũ Hiệp thuộc xã Ngũ Hiệp.

Tuyến đường này chạy dọc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đoạn qua chùa Thọ Am.

 

Tuyến kết thúc ở đoạn hầm chui dân sinh từ UBND xã Liên Ninh đi Đông Mỹ.

12. Tuyến đường từ mục 11 đến QL1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh đáng chú ý có tuyến đường từ mục 11 đến QL1A, dài khoảng 662 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Ninh. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL1A, đoạn đi qua Hyundai Đông Nam JSC.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường ở mục 11, đoạn hầm chui dân sinh hướng sang đình làng Thọ Am.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).