Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Tuyến đường qua trường mầm non Đại Áng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng đáng chú ý có tuyến đường qua trường mầm non và Công an xã Đại Áng, dài khoảng 970 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đại Áng, gần trường THPT Nguyễn Quốc Trinh.

 Tuyến mở rộng đường hiện hữu đến sát cổng trường mầm non.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

 

 Và kết thúc đoạn gần chùa Nguyệt Áng.

5. Tuyến đường bên hông trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng đáng chú ý có tuyến đường bên hông trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, dài khoảng 352 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến có điểm đầu ở đường Đại Áng.

 Đoạn qua bên hông trường THPT Nguyễn Quốc Trinh.

 Tuyến kết thúc khi hết địa bàn xã Đại Áng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng.

6. Tuyến đường từ THCS Đại Áng đến Vĩnh Trung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng đáng chú ý có tuyến đường từ THCS Đại Áng đến Vĩnh Trung, dài khoảng 230 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).