Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội (phần 8)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

22. Khu đất chạy dọc đường sắt từ đường Vĩnh Quỳnh đến sông Tô Lịch

 Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất chạy dọc đường sắt từ đường Vĩnh Quỳnh đến sông Tô Lịch, diện tích khoảng 56.934,259 m2, dài khoảng 1,172 km.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Vĩnh Quỳnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Vĩnh Quỳnh.

 Khu đất này chạy dọc theo đường sắt.

 Đoạn qua trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông.

 Khu đất chạy dọc theo đường sắt hướng về sông Tô Lịch.

 Đoạn cuối khu  đất gần chùa Linh Quang.

23. Khu đất giao với ngõ Quỳnh Lân 2

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Vĩnh Quỳnh đáng chú ý có khu đất giao với ngõ Quỳnh Lân 2, diện tích khoảng 8.868,771 m2, dài khoảng 370 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Vĩnh Quỳnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở ngõ Quỳnh Lân 2, đoạn cách đường Phan Trọng Tuệ khoảng 300 m.

 Đoạn đầu khu đất đi qua một số nhà dân.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ trường mầm non Vĩnh Quỳnh. 

 Khu đất nhìn từ ngõ Quỳnh Lân 2.

24. Khu đất tiếp giáp bãi xe Phương Anh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Vĩnh Quỳnh đáng chú ý có khu đất tiếp giáp bãi xe Phương Anh, diện tích khoảng 4.882,460 m2, dài khoảng 250 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Vĩnh Quỳnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).   

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)