Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến nối đường Đại Hưng với sông Tô Lịch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng đáng chú ý có tuyến đường nối đường Đại Hưng với sông Tô Lịch, dài khoảng 760 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở sông Tô Lịch, gần công ty gốm sứ.

 Tuyến cắt đường Đại Hưng đoạn gần đường từ Đại Hưng đi cây xăng Khánh Hà, Thường Tín.

 Đoạn qua gần chợ Đám.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng.

2. Tuyến đường phía sau trường THPT Nguyễn Quốc Trinh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng đáng chú ý có tuyến đường phía sau trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, dài khoảng 820 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường từ Đại Áng đi Liên Ninh, gần UBND xã Đại Áng.

 Tuyến đi qua bên hông trường THPT Nguyễn Quốc Trinh và kết thúc ở đoạn công ty gốm.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Đại Hưng.

 Toàn tuyến nhìn từ đoạn công ty gốm sứ Đại Hoa.

3. Tuyến đường gần UBND xã Khánh Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng đáng chú ý có tuyến đường gần UBND xã Khánh Hà, dài khoảng 250 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Áng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).