Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

24. Tuyến đường trùng ngõ 94 Thượng Thanh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 94 Thượng Thanh, dài khoảng 700 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở đi trùng và mở rộng ngõ 94 Thượng Thanh hướng từ Lý Sơn vào.

 Từ đoạn THPT Lý Thường Kiệt, tuyến đi hướng về khu vực nhà văn hóa phường.

 Tuyến có đi qua một số nhà dân.

 Đoạn qua trường THPT Lý Thường Kiệt.

 Tuyến kết thúc ở đoạn nhà văn hóa phường Thượng Thanh.

25. Tuyến đường từ ngõ 53 Đức Giang đến trường mầm non Hoa Sen

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường từ ngoc 53 Đức Giang đến trường mầm non Hoa Sen, dài khoảng 240 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 53.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 Và kết thúc khu công viên đối diện trường mầm non Hoa Sen.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

26. Tuyến đường trùng ngách 99/1 Đức Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh đáng chú ý có tuyến đường trùng  ngách 99/1 Đức Giang, dài khoảng 220 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu N10)