Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

11. Tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Đại Đồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Đại Đồng, dài khoảng 590 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần trường THCS Bùi Quang Mại.

 Tuyến đường đi qua một số nhà tạm.

 Đoạn qua nhà văn hóa thôn Đại Đồng.

 Tuyến kết thúc ở gần UBND xã Đại Mạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường nối mục 11 với đường đi thôn Mạch Lũng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến nối mục 11 với đường từ trường Tiểu học Đại Mạch đi thôn Mạch Lũng, dài khoảng 370 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 11, đoạn hồ nước gần trường THCS Bùi Quang Mại.

 Tuyến chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

 Và kết thúc ở đoạn cách trường tiểu học Đại Mạch khoảng 250 m.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

13. Tuyến mở rộng lối vào UBND xã Đại Mạch từ đường TL23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch đáng chú ý có tuyến đường mở rộng lối vào UBND xã này từ đường TL23, dài khoảng 300 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Mạch. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).