Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

19. Tuyến đường từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh đến QL3, dài khoảng 620 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 23, đoạn Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh.

 Tuyến đi phía sau Công ty CP môi trường đô thị Đông Anh.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua cánh đồng, kết thúc ở QL3.

 Đoạn đối diện Diệp Linh Plaza.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

20. Tuyến đường từ mục 19 đến đường vào thôn Lương Nỗ 2 (từ QL3)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ mục 19 đến đường vào thôn Lương Nỗ 2 từ QL3, dài khoảng 900 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 19.

 Tuyến chạy song song với QL3.

 Và nối vào đường từ QL3 vào thôn Lương Nỗ 2.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

21. Tuyến nối đường 23 với đường ở mục 20

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến nối đường 23 với đường ở mục 20, dài khoảng 330 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. ( Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5 và N7).