Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

  Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

10. Tuyến đường từ trường Concordia International School Hanoi đến thôn Thọ Đa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ trường Concordia International School Hanoi đến thôn Thọ Đa, dài khoảng 547 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông trường  Concordia International School Hanoi.

 Phần lớn tuyến đường đi qua cánh đồng.

 Đoạn qua gần nhà văn hóa thôn Thọ Đa.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

11. Tuyến đường bao quanh thôn Thọ Đa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường bao quanh thôn Thọ Đa với chiều dài khoảng 680 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 10.

 Đoạn qua trường mầm non Ban Mai.

 

 Tuyến kết thúc ở bên ngoài khu dân cư Thọ Đa.

12. Tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Thọ Đa kéo dài đến gần ga Kim Nỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Thọ Đa kéo dài đến gần ga Kim Nỗ với chiều dài khoảng 467 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường quy hoạch sẽ đi trùng mà mở rộng đường qua nhà văn hóa thôn Thọ Đa.

 Tuyến kết thúc ở đoạn gần ga Kim Nỗ.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).