Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

16. Tuyến đường từ sông Ngũ Huyện Khê đến trường mầm non Hoa Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ sông Ngũ Huyện Khê đến trường mầm non Hoa Lâm dài khoảng 1,126 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở sông Ngũ Huyện Khê.

 Đoạn qua đường Mai Lâm.

 

 Tuyến đi qua một số nhà dân, kết thúc ở đoạn trường mầm non Hoa Lâm.

 Đoạn cuối tuyến đi qua trường mầm non.

17. Tuyến đường từ Hội Phụ đến nhà văn hóa thôn Lộc Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ Hội Phụ đến nhà văn hóa thôn Lộc Hà, dài khoảng 982 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần thôn Hội Phụ, Đông Hội, đoạn cách sông Ngũ huyện khê khoảng 180 m.

 Tuyến đường này chạy song song với sông Ngũ Huyện Khê, hướng về thôn Lộc Hà.

 Tuyến kết thúc ở khu vực nghĩa trang.

 Đoạn gần đình Lộc Hà.

18. Tuyến đường từ Mai Hiên đến Công ty CP Đúc Mai Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ Mai Hiên đến Công ty CP Đúc Mai Lâm với chiều dài khoảng 280 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).