Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

10. Tuyến đường trùng ngõ 168 Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 168 Nguyễn Xiển, dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch đi trùng và mở rộng ngõ 168 Nguyễn Xiển.

 Từ cuối ngõ 168, tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 

 Tuyến kết thúc ở đường trước trường Tiểu học Thanh Xuân Nam.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

11. Tuyến đường từ ngõ 477 Nguyễn Trãi đến ngõ 250 Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 477 Nguyễn Trãi đến ngõ 250 Nguyễn Xiển dài khoảng 414 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 477, đi qua đoạn cuối  ngõ 168.

 Tuyến kết thúc ở đoạn cuối ngõ 250 Nguyễn Xiển.

 Đoạn đi qua khu tái định cư Hạ Đình.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình.

12. Tuyến đường trùng ngõ 250 Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 250 Nguyễn Xiển, dài khoảng 155 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hạ Đình. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).