Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Tuyến đường trùng ngõ 125 Bùi Xương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến trùng với ngõ 125 Bùi Xương Trạch với chiều dài khoảng 245 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao ngõ 125 với ngách 41.

 Tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 

 Và kết thúc gần nghĩa trang Khương Hạ.

8. Tuyến đường từ mục 7 đến khu tập thể A23 Bộ Công an

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7 đến khu tập thể A23 Bộ Công an với chiều dài khoảng 326 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 125 Bùi Xương Trạch đoạn cách ngõ 207 khoảng 86 m.

 Tuyến đường này đi qua rất nhiều nhà dân.

 Và kết thúc ở khu tập thể A23.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

9. Tuyến đường qua dự án BV đa khoa Thanh Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Đình đáng chú ý có tuyến đường qua dự án BV đa khoa Thanh Xuân với chiều dài khoảng 520 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).