Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Tuyến đường trùng với ngách 63/4 Phan Đình Giót

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngách 63/4 Phan Đình Giót với chiều dài khoảng 145 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 62.

 

 Kết thúc đoạn ngách 64/3 Phan Đình Giót.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường trùng ngõ 64 Phan Đình Giót

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 64 Phan Đình Giót với chiều dài khoảng 300 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở HV Quản lý Giáo dục, tuyến mở rộng ngõ 64 Phan Đình Giót.

 

 

 Đoạn cuối tuyến đi qua một số nhà dân.

9. Đường Phan Đình Giót kéo dài đến Hà Kế Tấn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt đáng chú ý có tuyến đường Phan Đình Giót kéo dài đến Hà Kế Tấn, dài khoảng 60 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phương Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).