Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

11. Đường Đìa kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến đường Đìa kéo dài, dài khoảng 485 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao đường Đìa - Nam Hồng, đoạn trường THCS Nam Hồng.

 Tuyến đường chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

 Đoạn qua đường mới ven thôn Đìa.

 Tuyến kết thúc ở khu vực hồ nước ngoài thôn Đìa.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường từ mục 11 đến đường 23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến đường từ  mục 11 đến đường 23, dài khoảng 427 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 23, đoạn lối vào thôn Đìa.

 Tuyến đi qua khu đất dịch vụ ở thôn Đìa.

 

 Đoạn cuối tuyến giao với đường ở mục 11.

13. Tuyến đường nối mục 11 với đường Nam Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến đường nối đường ở mục 11 và đường Nam Hồng, đoạn gần UBND xã, dài khoảng 252 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên  thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N3).