Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

1. Tuyến đường từ đường Sơn Đồng - Song Phương đến đường Liên khu vực 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng đáng chú ý có tuyến đường từ đường Sơn Đồng - Song Phương đến đường Liên khu vực 1, dài khoảng 1,727 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở khu vực cánh đồng, tiếp giáp địa bàn xã Kim Chung.

 Tuyến cắt đường Sơn Đồng - Song Phương đoạn dự án Sơn Đồng Central.

 Tuyến đường này có một đoạn ngắn đã xây dựng là đoạn qua dự án.

 Tuyến đường đi qua khu dân cư và kết thúc ở đường Liên khu vực 1, đoạn Trại Giá, Yên Sở.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên  thực tế.

2. Tuyến đường từ Sơn Đồng Central đến Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng đáng chú ý có tuyến đường từ Sơn Đồng Central đến Lại Yên, dài khoảng 970 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến  có điểm đầu ở đường Sơn Đồng - Song Phương, đoạn dự án Sơn Đồng Central.

Tuyến đường chủ yếu đi qua cánh đồng.

Và kết thúc khi hết địa bàn xã Sơn Đồng.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng.

3. Tuyến đường gần đường Liên khu vực 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng đáng chú ý có tuyến đường gần song song với đường Liên khu vực 1, dài khoảng 1,3 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sơn Đồng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S2).