Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

4. Tuyến đường từ KCN Lại Yên đến Song Phương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường từ KCN Lại Yên đến xã Song Phương, dài khoảng 1,4 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở KCN Lại Yên. Đoạn đầu chưa xây dựng.

 Từ đoạn nhà máy bánh kẹo, tuyến đường này đang  thi công.

 Đoạn qua trường Edison.

 Tuyến kết thúc khi hết địa bàn xã Lại Yên. Theo quy hoạch, đoạn tiếp theo của tuyến đường thuộc xã Song Phương.

 Đây là tuyến đường lớn thuộc xã Lại Yên.

5. Tuyến đường từ KĐT Bắc An Khánh đến nhà văn hóa thôn 1, Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Yên đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Bắc An Khánh đến nhà văn hóa thôn 1, dài khoảng 833 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường nội bộ KĐT Bắc An Khánh đang xây dựng.

 Đoạn giao với đường mục 4, gần trường Edison.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường quy hoạch, gần nhà văn hóa thôn 1.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường qua Nhà máy sơn Galatex

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường qua Nhà máy sơn Galatex, dài khoảng 264 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S3).