Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

12. Tuyến đường từ Lê Hữu Tự đến chợ Lắp Ghép

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường từ Lê Hữu Tự đến chợ Lắp Ghép dài khoảng 800 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lê Hữu Tự, đoạn cách QL3 khoảng 300 m.

 Đoạn đầu tuyến hiện là lối vào trường Tiểu học Lê Hữu Tự đã xây dựng.

 Đoạn qua xóm 6, Nguyên Khê.

 Tuyến đường này không đi qua nhà dân và đã xây dựng 2 đoạn đầu cuối.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đoạn gần chợ Lắp Ghép.

13. Tuyến đường từ xóm Đường đến gần QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường từ xóm Đường đến gần QL3, dài khoảng 355 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần nhà văn hóa xóm Đường.

 Tuyến đi qua một số nhà dân.

 Và kết thúc ở gần QL3.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

14. Tuyến đường đối diện lối vào Công ty CP in Sách giáo khoa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê đáng chú ý có tuyến đường đối diện với lối vào Công ty CP in Sách giáo Khoa (Tổ 60, thị trấn Đông Anh), dài khoảng 154 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nguyên Khê, Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

  (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5).