Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

13. Tuyến nối đường 6 với hồ Vân Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến nối đường 6 với hồ Vân Trì, dài khoảng 1,387 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

Trên thực tế, đây là tuyến đường nối đường 6, từ xã Hải Bối đếm đường Hoàng Sa (xã Kim Nỗ).

Đoạn đầu tuyến đến đường Hoàng Sa đã xây dựng.

Tuyến đường này có phần lớn đi qua cánh đồng.

Và kết thúc ở khu vực hồ Vân Trì.

Đoạn tuyến nhìn từ xóm Bến, Kim Nỗ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

14. Tuyến đường từ mục 13, hướng về hồ Vân Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ mục 13, hướng về hồ Vân Trì, dài khoảng 410 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 13, đoạn xóm Bến.

 Toàn cảnh tuyến đường hướng ra hồ Vân Trì.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Hoàng Sa.

15. Tuyến đường nối với mục 14

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường nối mục 14, song song đường ở mục 13, dài khoảng 285 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).