Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

10. Tuyến đường đối diện trạm y tế xã Kiêu Kỵ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến đường đối diện trạm y tế xã Kiêu Kỵ, dài khoảng 310 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến có điểm đầu ở đường Kiêu Kỵ, mở rộng đường gần nhà máy Z176.

 Đoạn gần Khu tập thể Nông trường.

 Tuyến kết thúc gần KCN Tân Quang, Hưng Yên.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

11. Tuyến đường từ mục 10 đến hồ câu Thủy Tiên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến đường từ mục 10 đến hồ câu Thủy Tiên, dài khoảng 522 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến có điểm đầu ở đường mục 10.

 Tuyến đi qua khu vực hồ nước dọc đường Kiêu Kỵ.

 

 Và kết thúc ở lối dẫn vào KCN Tân Quang từ Gia Cốc.

12. Tuyến đường nối với mục 11

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến nối với mục 11, qua khu vực hồ câu, dài khoảng 235 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11).