Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

19. Tuyến đường từ trường Tiểu học Uy Nỗ đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ trường Tiểu học Uy Nỗ đến QL3, dài khoảng 1,017 km.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở trường Tiểu học Uy Nỗ.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

 Đoạn qua nhà văn hóa huyện Đông Anh.

 Từ khu vực nhà văn hóa, tuyến hướng về QL3.

 Và kết thúc ở đoạn siêu thị nội thất Nhà Mới.

20. Tuyến đường phía sau Diệp Linh Plaza

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường phía sau Diệp Linh Plaza, dài khoảng 568 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến  đường sẽ mở có điểm đầu ở tuyến đường tại  mục 19, đối diện với ngõ Tây, thôn Phan Xá.

 Đoạn qua phía sau Diệp Linh Plaza.

 

 Tuyến kết thúc ở tuyến đường bên hông Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

21. Tuyến đường từ QL3 vào thôn Phan Xá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 vào thôn Phan Xá, dài khoảng 150 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).