Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

7. Tuyến đường qua trường Cao đẳng Truyền hình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường qua trường Cao đẳng Truyền hình dài khoảng 570 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427B, đi qua bên hông trường Cao đẳng truyền hình.

 

 Đoạn qua khu vực công viên  sau UBND thị trấn Thường Tín.

 

 Tuyến kết thúc ở đường mới gần đường Lý Tử Tấn.

8. Tuyến đường từ đường DT427B vào THPT Thường Tín

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường từ đường DT427B vào THPT Thường Tín, dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn trường THPT Thường Tín.

 Đoạn ở giữa trường THPT Thường Tín và THCS Nguyễn Trãi đã xây dựng.

 Tuyến đi qua khu đất dịch vụ và kết thúc ở đường DT427B.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến đường DT427B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến nối mục 8 với đường DT427B, dài khoảng 150 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín).