Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường từ QL6 đến Nguyễn Văn Trác

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa đáng chú ý có tuyến đường từ QL6 đến Nguyễn Văn Trác, dài khoảng 1,223 km.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu ở QL6, đoạn đầu qua trung tâm đăng kiểm.

 Phần lớn tuyến đường này đã đường xây dựng. Trong ảnh là đoạn vào Biti's Miền Bắc.

 Từ Biti's Miền Bắc, tuyến đi qua sông và hướng về cầu vượt đường Nguyễn Văn Trác.

 Tuyến kết thúc ở chân cầu vượt, đoạn dự án Xuân Mai Complex.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế ở phường Yên Nghĩa.

5. Tuyến đường từ QL6 đến gần Biti's Miền Bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa đáng chú ý có tuyến đường từ QL6 đến gần Biti's Miền Bắc, dài khoảng 520 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL6, đoạn qua Mazda Yên Nghĩa.

 Từ khu vực nhà xưởng, tuyến đi ra cánh đồng.

 Và kết thúc gần Biti's Miền Bắc.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa.

6. Tuyến nối mục 4 và 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa đáng chú ý có tuyến nối mục 4 và 5, dài khoảng  160 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Yên Nghĩa. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, theo quy hoạch phân khu S4).