Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường bên hông trường THCS Kiến Hưng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng đáng chú ý có tuyến đường bên hông trường THCS Kiến Hưng, dài khoảng 755 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đa Sỹ.

 Tuyến đi qua khoảng giữa của khu dân cư và trường THCS Kiến Hưng.

 Tuyến đường nhìn từ khu dân cư Đa Sỹ.

 Đoạn qua trường mầm non Đa Sỹ.

 Tuyến kết thúc ở đường Văn Khê, gần trạm bơm Kiến Hưng.

5. Tuyến nối đường Phúc La - Kiến Hưng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng đáng chú ý có tuyến nối đường Phúc La - Kiến Hưng dài khoảng 574 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phúc La, đoạn Kiến Hưng Luxury.

 Tuyến đi qua khu vực trường mầm non Đa Sỹ.

 

 Và kết thúc ở đường Kiến Hưng.

6. Tuyến đường từ mục 5 đến Văn Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng đáng chú ý có tuyến từ mục 5 đến Văn Khê, dài khoảng 270 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kiến Hưng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S4).