Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

7. Đường Vành đai 3,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ QL1A đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dài khoảng 1,2 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL1A, đoạn trước đó thuộc xã Liên Ninh, Ngọc Hồi.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân, qua chợ Lưu Phái, đường Lưu Phái.

 Đoạn qua tòa nhà công vụ Bộ Tổng tham mưu.

 Đoạn qua đường Vũ Lăng và Công ty CP Vinafco.

 Tuyến kết thúc ở đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn nhà nghỉ Thanh Ngọc. 

8. Tuyến đường từ Lưu Phái đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ Lưu Phái, đoạn đối diện nhà máy in Bộ Quốc phòng đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dài khoảng 1,1 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường Lưu Phái, đoạn đối diện Nhà máy in Bộ Quốc Phòng.

 Đoạn qua trường Tiểu học Vũ Lăng.

 Đoạn qua trường THPT Ngọc Hồi.

 Đoạn qua trường mầm non A Ngũ Hiệp.

 

 Đoạn cuối từ đường Vũ Lăng đến trạm biến áp gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

9. Tuyến đường từ Quốc lộ 1A vào đường mục 8

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ QL1A vào đường mcuj 8 dài khoảng 220 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).