Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến đường từ KĐT Cầu Bươu sang Eden Rose

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Cầu Bươu sang Eden Rose, dài khoảng 1,8 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường nội bộ của KĐT Cầu Bươu. Tuyến đường này đi qua khu liền kề Hải Âu.

Đoạn từ khu liền kề Hải Âu sang dự án The Eden Rose.

 

Đoạn qua khu vực sân bóng Thành Công.

Từ sân bóng, tuyến đi qua đường Kim Giang, qua sông Tô Lịch. Đoạn cuối tuyến đã xây dựng. Tuyến đường này theo quy hoạch sẽ đi qua xã Tam Hiệp.

2. Tuyến từ đường Phan Trọng Tuệ đến The Eden Rose

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ Phan Trọng Tuệ đến The Eden Rose, dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch từ Kim Giang vào chung cư X20.

 Một đoạn của tuyến đường này thuộc dự án The Eden Rose đã xây dựng.

 Đoạn qua The Eden Rose và sân bóng Thành Công.

 Tuyến kết thúc ở đường Phan Trọng Tuệ, đoạn đối diện dự án Đại Thanh.

3. Tuyến đường từ mục 1 đến đường Bằng Liệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ mục 1 đến đường Bằng Liệt, dài khoảng 600 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Liệt. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở nhìn từ xã Thanh Liệt.

 Toàn tuyến nhìn từ phường Hoàng Liệt.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì và quy hoạch phân khu H2-3).