Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất từ nút giao Mê Linh - QL23 đến Hạ Lôi

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ nút giao đườn Mê Linh - QL23 đến Hạ Lôi với diện tích khoảng 34.631,316 m2, dài khoảng 1,355 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh có điểm đầu ở nút giao QL23 - đường Mê Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất này chủ yếu đi qua cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Đoạn cuối kết thúc gần trường mầm non.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi nhìn từ QL23.

2. Khu đất từ đường Mê Linh đến cuối mục 1

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh đáng chú ý có khu đất từ đường Mê Linh đến cuối khu mục 1 với diện tích khoảng 28.596,170 m2, dài khoảng 1,489 km. Đây là tuyến đường đi qua bên hông trường mầm non Mê Linh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu ở đường Mê Linh, đi qua khu vực trường mầm non.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất kết thúc ở cuối khu đất tại mục 1.

3. Khu đất bên hông nghĩa trang xã Mê Linh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh đáng chú ý có khu đất bên hông nghĩa trang xã Mê Linh với diện tích khoảng 1.722,225 m2, dài khoảng 100 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Mê Linh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)