Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất mở rộng đường Phan Trọng Tuệ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Phan Trọng Tuệ với diện tích khoảng 93.633,822 m2, dài khoảng 1,689 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Phan Trọng Tuệ có điểm đầu gần sông Hòa Bình.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Đoạn đi qua trạm xăng HFC.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Đoạn qua dự án trường trung cấp đang xây dựng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu đất này kết thúc khi hết địa phận Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

11. Khu đất bên hông dự án Trường trung cấp y dược Hà Nội

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất bên hông dự án Trường trung cấp y dược Hà Nội với diện tích khoảng 9.601,238 m2, dài khoảng 376 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Khu đất có điểm đầu tiếp giáp với đường Phan Trọng Tuệ mở rộng theo quy hoạch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ các hướng khác nhau.

12. Khu đất từ mục 11 đến sông Hòa Bình

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp đáng chú ý có khu đất từ mục 11 đến sông Hòa Bình với diện tích khoảng 6.391,078 m2, dài khoảng 350 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tam Hiệp. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 16.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)