Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng đường Tựu Liệt đến ngõ 130

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Tựu Liệt từ QL1A đến ngõ 130 với diện tích khoảng 10.679,077 m2, dài khoảng 400 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 1.

zSơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở thị trấn Văn Điển. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 3.

Khu đất thu hồi, mở rộng đường Tựu Liệt tính từ QL1A, khu đất mở rộng chủ yếu về phía bên trái hướng từ QL1A vào BV Thăng Long.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 4.

Khu đất nhìn từ chung cư Athena Complex Pháp Vân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 5.

Khu đất kết thúc đoạn gần ngõ 130 Tựu Liệt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 6.

Đoạn tiếp theo của khu đất mở đường này thuộc xã Tam Hiệp.

2. Khu đất trùng với ngõ 496 đường Ngọc Hồi

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở thị trấn Văn Điển đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 496 đường Ngọc Hồi với diện tích khoảng 3.108,527 m2, dài khoảng 220 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở thị trấn Văn Điển. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 9.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở QL1A, đi trùng với ngõ 496 Ngọc Hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 13.

Ngoại trừ đoạn tiếp giáp QL1A đi qua nhà dân, khu đất này cơ bản đã có mặt bằng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 14.

Khu đất sắp thu hồi kết thúc gần sông Tô Lịch.

3. Khu đất từ ngõ 31 Phan Trọng Tuệ đến gần QL1A

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở thị trấn Văn Điển đáng chú ý có khu đất từ ngõ 31 Phan Trọng Tuệ đến gần QL1A với diện tích khoảng 1.447,282 m2, dài khoảng 100 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 16.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội (phần 1) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới thị trấn trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)