Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất nối đường Phan Đăng Lưu với sông Thiên Đức

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Gia Lâm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất nối đường Phan Đăng Lưu với sông Thiên Đức với diện tích khoảng 70.246,696 m2, dài khoảng 3 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường Phan Đăng Lưu, gần đường sắt.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất sắp thu hồi đi qua tuyến đường đang xây dựng (đối diện đường Đặng Công Chất) hướng về thôn Lã Côi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Từ thôn Lã Côi đến đường Phan Đăng Lưu, khu đất đi thẳng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Đoạn qua nhà văn hóa thôn Lã Côi hướng về chùa Sùng Ân và đường tàu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Từ khu vực chùa Sùng Ân, khu đất chạy dọc theo đường sắt và kết thúc ở đoạn sông Thiên Đức.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ cầu Đuống.

5. Khu đất đối diện nút giao Hà Huy Tập - Đặng Công Chất

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm đáng chú ý có khu đất đối diện nút giao Hà Huy Tập - Đặng Công Chất với diện tích khoảng 6.281,779 m2, dài khoảng 140 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Theo quy hoạch đây là khu vực thu hồi làm cầu vượt trực thông.

6. Khu đất bên hông Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Đình Xuyên

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm đáng chú ý có khu đất bên hông Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Đình Xuyên với diện tích khoảng 53.368,818 m2, dài khoảng 1,758 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Khu đất này trên thực tế đã thu hồi một phần, đoạn từ trung tâm đào tạo lái xe đến sông Thiên Đức chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Đoạn qua đường Đặng Công Chất.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Khu đất kết thúc ở đê sông Đuống.

(- Ranh giới huyện trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)