Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất trùng với ngõ 201 Phúc Lợi

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất trùng với ngõ 201 Phúc Lợi với diện tích khoảng 6.822,882 m2, dài khoảng 411 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở rọng ngõ 201 Phúc Lợi có điểm đầm ở đoạn Trung tâm văn hóa phường Phúc Lợi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Khu đất chủ yếu thu hồi phía bên trái hướng từ trung tâm văn hóa đi UBND phường Phúc Lợi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Ngõ 201 được mở rộng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Nhiều nhà dân sẽ bị thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Khu đất này kết thúc ở đường đê, cạnh UBND phường Phúc Lợi.

14. Khu đất cách THPT Phúc Lợi khoảng 160 m

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất cách THPT Phúc Lợi khoảng 160 m với diện tích khoảng 3.837,607 m2, dài khoảng 253 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 14.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi.

15. Khu đất từ đường Trần Danh Tuyên vào KCN Đài Tư

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi đáng chú ý có khu đất từ đường Trần Danh Tuyên vào KCN Đài Tư với diện tích khoảng 1.874,852 m2, dài khoảng 88 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Phúc Lợi nhìn trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)