Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất mở rộng đường Lương Thế Vinh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Lương Thế Vinh với diện tích khoảng 5.872,535 m2, dài khoảng 230 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu đối diện BV Y học cổ truyền.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 5.

Trên địa giới phường Mễ Trì, khu đất thu hồi phía bên trái hướng từ Tố Hữu vào.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 6.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

2. Khu đất mở rộng đường Hồ Mễ Trì

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Hồ Mễ Trì với diện tích khoảng 42.944,536 m2, dài khoảng 635 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 7.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 9.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 10.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 11.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở rộng đường Hồ Mễ Trì.

3. Khu đất nối đường Mễ Trì - Đỗ Đức Dục

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì đáng chú ý có khu đất nối đường Mễ Trì - Đỗ Đức Dục với diện tích khoảng 28.169,670 m2, dài khoảng 850 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 13.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Mễ Trì nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 15.

Khu đất sắp thu hồi mở đường đi trùng với đường Đồng Me.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 16.

Khu đất đi qua một số nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ khách sạn JW Marriott trên đường Đỗ Đức Dục.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)