Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ đường gom QL5 đến Vinhomes Ocean Park

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Gia Lâm. Trong đó, đáng chú ý có khu đất từ đường gom QL5 đang xây dựng đến Vinhomes Ocean Park với diện tích khoảng 40.652,991 m2, dài khoảng 923 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường gom QL5, cách đường Lý Thánh Tông khoảng 445 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Khu đất chủ yếu đi qua cánh đồng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Khu đất nhìn từ Vinhomes Ocean Park.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

8. Khu đất từ đường Cổ Bi vào trường Tiểu học Trung Thành

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm đáng chú ý có khu đất từ đường Cổ Bi vào trường Tiểu học Trung Thành với diện tích khoảng 1.593,802 m2, dài khoảng 120 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi chủ yếu đi qua nhà xưởng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

9. Khu đất mở rộng đường Ninh Hiệp

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Ninh Hiệp từ Đặng Phúc Thông đến hết thôn Trùng Quán, Yên Thường với diện tích khoảng 21.600,289 m2, dài khoảng 940 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở huyện Gia Lâm nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 16.

Khu đất sắp thu hồi đi qua mặt tiền một số nhà dân.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 18.

Khu đất kết thúc khi hết khu dân cư thôn Trùng Quán, xã Yên Thường.

(- Ranh giới huyện trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)

chọn
Doanh nghiệp BĐS duy trì tăng trưởng dư nợ vay dù gặp khó với nguồn vốn từ thị trường chứng khoán
Theo FiinGroup, mặc dù trong tháng 7, hoạt động của nhóm bất động sản trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu khá ảm đạm, các doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì được tăng trưởng dư nợ vay và vẫn có thể tiếp cận dòng vốn vay từ ngân hàng.