Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Khu đất từ đường 40m đến ngõ 264 Ngọc Thụy

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ dự án đường 40 m đến ngõ 264 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 8.152,886 m2, dài khoảng 370 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường 40 m, gần nhà hàng Đầm Sen.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 5.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 6.

Khu đất đi qua một số nhà dân trong ngõ 264 Ngọc Thụy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 7.

Khu đất nhìn từ hồ Tai Trâu.

17. Khu đất đối diện nhà hàng Nắng Ban Mai

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất đối diện nhà hàng Nắng Ban Mai, từ đường 40 m đến ngõ 264 Ngọc Thụy với diện tích khoảng 11.447,561 m2, dài khoảng 350 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 8.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi đối diện nhà hàng Nắng Ban Mai qua đường 40 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 11.

Khu vực này còn một số nhà dân chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 12.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Ngọc Thụy.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ phường Ngọc Lâm.

18. Khu đất tiếp giáp mục 17

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với mục 17, song song đường 40 m với diện tích khoảng 1.709,030 m2, dài khoảng 100 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Ngọc Thụy nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 6) - Ảnh 17.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)