Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.

  Ninh Hiệp là xã nằm ở phía Bắc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Phía Đông-Đông Nam giáp xã Phù Đổng, phía Tây-Tây Nam giáp xã Đình Xuyên, phía Tây-Tây Bắc giáp xã Yên Thường và Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), phía Bắc-Đông Bắc giáp xã Phù Chẩn (Từ Sơn, Bắc Ninh). (Nguồn ảnh: Google).

  1. Tuyến nối đường Ninh Hiệp tới nút giao cao tốc Hà Nội -  Thái Nguyên với QL1A

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp đáng chú ý có tuyến nối đường Ninh Hiệp tới nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với QL1A dài khoảng 1,2 km. Tuyến có điểm đầu ở đường Ninh Hiệp đoạn trùng với lối vào trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, chợ Phú Điền. Đoạn đầu tuyến đường sẽ mở đi trùng với đoạn đường này và mở rộng thêm. Sau khi đi hết khu dân cư, tuyến đường kéo dài đến gần nút giao nêu trên.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 3.

  Tuyến có điểm đầu ở đường Ninh Hiệp, đi trùng với phần đường hiện hữu và mở rộng về phía bãi xe Vĩnh Phát.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 4.

  Tuyến đường này kéo dài đến gần nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Hà Nội - Bắc Giang.

  2. Đường từ mục 1 vào KCN Ninh Hiệp

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ mục 1 vào KCN Ninh Hiệp dài khoảng 750 m. Trên thực tế, đây là tuyến đường đã có và theo quy hoạch sẽ được mở rộng thêm. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1, đoạn bên hông bãi xe Vĩnh Phát. Tuyến kết thúc ở vòng xoay đoạn cây xăng trong KCN Ninh Hiệp.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 5.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 6.

  Tuyến có điểm đầu bên hông bãi xe Vĩnh Phát, đối diện chợ Phú Điền.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 7.

  Tuyến đường này theo quy hoạch sẽ mở rộng đường hiện hữu.

  3. Tuyến nối đường Ninh Hiệp với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp đáng chú ý có tuyến nối đường Ninh Hiệp với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 920 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn sông Thiên Đức, tuyến giao với đường Ninh Hiệp đoạn Bưu điện xã Ninh Hiệp. Từ đây tuyến đi thẳng và kết thúc đoạn gần hầm chui dân sinh từ Ninh Hiệp sang Từ Sơn, Bắc Ninh.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 8.

  Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 9.

  Trên địa bàn xã Ninh Hiệp, tuyến bắt đầu từ đoạn sông Thiên Đức.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 10.

  Tuyến đi trung với khu vực đường đôi qua chợ vải Ninh Hiệp.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 11.

  Tuyến đường dài gần 1 km.

  Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 12.

  Đoạn cuối giao với cao tốc Hà Nội -Thái Nguyên đoạn hầm chui dân sinh sang Từ Sơn, Bắc Ninh.