Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội

Tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội có chiều dài hơn 1,4 km.
Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đường đang ở theo quy hoạch ở Hà Nội có tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (đoạn sau khu TTTT dưới nước) dài khoảng hơn 1,4 km.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch này có địa điểm xây dựng ở phường Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm).

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 3.

Nhiều đoạn của tuyến đường này đang trong quá trình hoàn thiện.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đường đi qua bên hông tòa nhà MHDI.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 5.

Đây là tuyến đường đi qua khu vực trụ sở UBND phường Mỹ Đình 1, Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 6.

Hiện tại, tuyến đường này mới đang thi công đến đoạn Cung thể thao dưới nước, gần cổng làng Nhân Mỹ.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn qua trụ sở UBND phường Mỹ Đình 1 đã thảm nhựa, trồng cây trên vỉa hè.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường nhìn từ UBND phường Mỹ Đình 1.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 9.

Đoạn từ Cung thể thao dưới nước đến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng chưa thi công, chưa giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 10.

Tuyến đường đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội này kết thúc ở đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (tuyến đang thi công).

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 11.

Tuyến đi qua khu vực nghĩa trang trên đường Mỹ Đình 2.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 12.

Các khu vực chưa giải phóng mặt bằng chủ yếu là nhà tạm.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 13.

Tuyến đường đang thi công nhưng nhiều người dân vẫn tận dụng đi qua đây.

Toàn cảnh đường từ Vũ Quỳnh đến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đang mở theo quy hoạch ở Hà Nội - Ảnh 14.

Sơ đồ tuyến đường đang mở theo quy hoạch này có địa điểm xây dựng ở phường Phú Đô, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm).

Video toàn cảnh tuyến đường đang ở theo quy hoạch nối Vũ Quỳnh với đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng.