Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Vân Canh nằm ở phía Đông huyện Hoài Đức. Phía Bắc giáp xã Di Trạch; Phía Tây giáp xã Lại Yên; Phía Tây Nam giáp xã An Khánh; Phía Đông giáp phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; Phía Đông Nam giáp phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Phía Đông Bắc giáp phường và Phương Canh quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Google).

10. Tuyến nối Vành đai 3,5 với đường Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến đường nối Vành đai 3,5 với Lại Yên dài khoảng 760 m. Trên địa bàn xã Vân Canh, tuyến có chiều dài khoảng 550 m. Tuyến có điểm đầu ở Vành đai 3,5 đoạn sát với KĐT Vườn Cam. Tuyến chay song song với đường nội bộ của KĐT này và kết thúc ở đường Lại Yên đoạn Nhà máy Xốp cách âm cách nhiệt REMAK.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở Vành đai 3,5 đoạn sát với KĐT Vườn Cam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Tuyến chay song song với đường nội bộ của KĐT Vườn Cam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở đường Lại Yên đoạn Nhà máy Xốp cách âm cách nhiệt REMAK.

11. Tuyến nối KĐT Vườn Cam với trục chính của KĐT ĐH Vân Canh kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến nối KĐT Vườn Cam với trục chính của KĐT ĐH Vân Canh kéo dài, dài khoảng 500 m. Tuyến có điểm đầu ở trục chính của KĐT Vườn Cam. Tuyến đi qua hồ câu Dân Biểu và kết thúc ở đường trục chính KĐT ĐH Vân Canh kéo dài gần trạm biến áp 110Kv Bắc An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở trục chính của KĐT Vườn Cam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua hồ câu Dân Biểu và kết thúc ở đường trục chính KĐT ĐH Vân Canh kéo dài gần trạm biến áp 110Kv Bắc An Khánh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Toàn tuyến nhìn từ KĐT Vườn Cam.

12. Tuyến nối đường mục 11 với KCN Lại Yên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 11 với KCN Lại Yên dài khoảng 390 m. Trong đó đoạn thuộc địa bàn xã Vân Canh cài khoảng 120 m. Tuyến có điểm đầu ở đường tại mục 11 đoạn cách KĐT Vườn Cam khoảng 260 m. Tuyến chạy song song với đường mục 10 và kết thúc ở đường Lại Yên đoạn bên hông Công ty CP Thái Dương.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường số 12. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 11, cách KĐT Vườn Cam khoảng 260 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến chạy song song với đường mục 10 và kết thúc ở đường Lại Yên đoạn bên hông Công ty CP Thái Dương.