Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Vân Canh nằm ở phía Đông huyện Hoài Đức. Phía Bắc giáp xã Di Trạch; Phía Tây giáp xã Lại Yên; Phía Tây Nam giáp xã An Khánh; Phía Đông giáp phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm; Phía Đông Nam giáp phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Phía Đông Bắc giáp phường và Phương Canh quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến nối đường 422B với KĐT ĐH Vân Canh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức đáng chú ý có tuyến nối đường 422B với KĐT ĐH Vân Canh dài khoảng 1,2 km. Tuyến có điểm đầu ở đường 422B đoạn Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Vân Canh. Tuyến đường này sau khi cắt đường Vân Canh theo quy hoạch sẽ đi qua bên hông UBND xã Vân Canh. Từ khu vực này, tuyến đi tiếp giáp với ngõ 2 Kim Hoàng và hướng về KĐT ĐH Vân Canh. Tuyến kết thúc khi giao với tuyến đường đôi của KĐT (tuyến song song với Vành đai 3,5).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đường 422B đoạn Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Vân Canh. Tuyến đường này sau khi cắt đường Vân Canh theo quy hoạch sẽ đi qua bên hông UBND xã Vân Canh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Từ khu vực này, tuyến đi tiếp giáp với ngõ 2 Kim Hoàng và hướng về KĐT ĐH Vân Canh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Đoạn tiếp giáp với KĐT ĐH Vân Canh đã thi công được một phần.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến kết thúc khi giao với tuyến đường đôi của KĐT (tuyến song song với Vành đai 3,5).

8. Đường nối KĐT ĐH Vân Canh với Vành đai 3,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến nối KĐT ĐH Vân Canh với Vành đai 3,5 dài khoảng 353 m. Tuyến có điểm đầu ở KĐT ĐH Vân Canh đoạn cuối tuyến đường mục 1. Tuyến kết thúc ở Vành đai 3,5 đoạn cổng vào KĐT Vườn Cam theo quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Tuyến có điểm đầu ở KĐT ĐH Vân Canh đoạn cuối tuyến đường mục 1.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến kết thúc ở Vành đai 3,5 đoạn cổng vào KĐT Vườn Cam theo quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ KĐT Vườn Cam.

9. Tuyến đường từ KĐT ĐH Vân Canh đến làng Miêu Nha

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT ĐH Vân Canh đến làng Miêu Nha dài khoảng 483 m. Tuyến có điểm đầu ở KĐT ĐH Vân Canh. Tuyến đi qua bên hông Tiểu đoan 77 và kết thúc ở đường dẫn từ ngõ 40 Do Nha ra khu vực nghĩa trang làng Miêu Nha.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở KĐT ĐH Vân Canh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Tuyến đi qua bên hông Tiểu đoàn 77.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

và kết thúc ở đường dẫn từ ngõ 40 Do Nha ra khu vực nghĩa trang làng Miêu Nha.