Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường Thanh Lân kéo dài đến Nguyễn Khoái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai đáng chú ý có tuyến đường Thanh Lân kéo dài đến Nguyễn Khoái với chiều dài khoảng 447 m.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Thanh Lân - Thanh Đàm.

 

 Tuyến đường qua trường mầm non Sơn Ca.

 Và kết thúc ở đường Nguyễn Khoái.

5. Tuyến đường từ trường mầm non Sơn Ca đến Nguyễn Khoái

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì đáng chú ý có tuyến đường từ trường mầm non Sơn Ca đến Nguyễn Khoái với chiều dài khoảng 470 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông trường mầm non Sơn Ca.

 Tuyến đi qua khu vực nghĩa trang.

 Đoạn cuối trùng với ngõ 1064 Nguyễn Khoái.

6. Tuyến đường nối mục 4 và 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì đáng chú ý có tuyến nối mục 4 và 5 với chiều dài khoảng 255 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 4, gần trường mầm non Sơn Ca.

 Tuyến đi trùng ngõ 1056 và kết thúc ở ngõ 1064 Nguyễn Khoái.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4)