Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

11. Đường từ Cương Kiên đến khu chung cư VOV Mễ Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Tri, Nam Từ Liêm đáng chú ý có tuyến đường từ Cương Kiên đến khu chung cư VOV Mễ Trì với chiều dài khoảng 670 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Cương Kiên.

 

 Phần lớn tuyến đường này đã xây dựng.

 Tuyến kết thúc sau khi đi qua trung tâm sửa chữa ô tô.

12. Tuyến đường từ VOV Mễ Trì đến Ecolife Capitol

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường từ VOV Mễ Trì đến Ecolife Capitol với chiều dài khoảng 413 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở bên ngoài chung cư VOV Mễ Trì.

 Tuyến  đường này đi qua bên hông các tòa chung cư.

 Và kết thúc khu vực bên ngoài dự án Ecolife Capitol.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

13. Tuyến đường đi qua mục 11, 12 đến phường Trung Văn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường đi qua mục  11, 12 đến phường Trung Văn với chiều dài khoảng 346 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2)