Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường từ Cương Kiên đến sông Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn đáng chú ý có tuyến đường từ Cương Kiên đế sông Nhuệ với chiều dài khoảng 862 m.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đườn Cương Kiên.

 Đây là tuyến đường đi bao quanh khu dân cư.

 

 Tuyến đường này không đi qua nhà dân.

 Tuyến đường sẽ mở kết thúc ở đoạn chùa Trung Văn, gần sát sông Nhuệ.

9. Tuyến đường trùng với một phần ngõ 1 Đại Linh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn đáng chú ý có tuyến đường trùng với một phần ngõ 1 Đại Linh với chiều dài khoảng 60 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Google).

 Đây là tuyến đường có điểm đầu ở Trung Văn.

Tuyến đường còn một đoạn ngắn chưa mở.

Theo quy hoạch, vài nhà dân này thuộc tuyến đường sẽ mở.

10. Tuyến đường từ khu Nam Thắng đến khu biệt thự Hoàng Thành Villas 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn đáng chú ý có tuyến đường từ khu Nam Thắng đến  khu biệt thự Hoàng Thành Villas với chiều dài khoảng 425 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu gần khu Nam Thắng, đi qua gần nghĩa trang Phùng Khoang.

 Tuyến kết thúc ở dự án Hoàng Thành Villas.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2)