Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Khu đất từ ngõ 67 Phùng Khoang vào chung cư X25

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ ngõ 67 Phùng Khoang vào chung cư X25 với diện tích khoảng 4.936,485 m2, dài khoảng 220 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 3.

Khu đất có điểm đầu ở ngõ 67 Phùng Khoang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 4.

Đoạn đầu khu đất đã thu hồi làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 6.

Khu đất sắp thu hồi mở rộng ngõ hiện hữu.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 8.

Khu đất sắp thu hồi mở đường kết thúc ở đoạn chung cư X25.

8. Khu đất bên hông chung cư Seasons Avenue

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn đáng chú ý có khu đất phía sau chung cư Seasons Avenue với diện tích khoảng 8.707,318 m2, dài khoảng 435 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 10.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 11.

Khu đất có điểm đầu tùng với ngõ 67 Phùng Khoang.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 12.

Tiếp giáp với khu đất mục 7.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 13.

Khu đất đi hết ngõ 67, và đi về phía bên hông chung cư Seasons Avenue.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 14.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 15.

Đoạn phía sau chung cư Seasons Avenue.

9. Khu đất mở rộng đường Lương Thế Vinh

Khu đất sắp thu hồi ở phường Trung Văn đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Lương Thế Vinh với diện tích khoảng 11.219,869 m2  dài khoảng 320 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 17.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở phường Trung Văn. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 18.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3) - Ảnh 19.

Khu đất trên thực tế mở rộng đường Lương Thế Vinh về phía bên trái hướng từ Tố Hữu vào BV Y học cổ truyền.

(- Ranh giới phường trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)