Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến nối đường Mễ Trì - Mễ Trì Thượng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm đáng chú ý có tuyến đường nối Mễ Trì với Mễ Trì Thượng qua trường THCS Mễ Trì với chiều dài khoảng 450 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu bên hông chung cư Golden Palace.

Tuyến đi qua khu vực trường tiểu học và THCS Mễ Trì.

Từ đoạn trường tiểu học, tuyến hướng về đường Mễ Trì Thượng và đi qua nhiều nhà dân.

 Tuyến đường này còn đoạn cuối chưa GPMB.

6. Đường nối Lê Quang Đạo - Mễ Trì Thượng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường nối Lê Quang Đạo - Mễ Trì Thượng với chiều dài khoảng 267 m. Đây là tuyến đường giữa dự án The Matrix One và Bộ Ngoại giao.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đường Lê Quang Đạo.

 Đây là tuyến đường nằm giữa dự án The Matrix One và trụ sở Bộ Ngoại giao.

 

 Tuyến đường kết thúc ở đường Mễ Trì Thượng.

7. Tuyến đường kéo dài ngõ 4 Đồng Me đến mục 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường kéo dài ngõ 4 Đồng Me đến mục 6 với chiều dài khoảng 370 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng ngõ 4 Đồng Me, bên  hông trường Tiểu học Mễ Trì.

 Tuyến đi qua bên hông chùa Mễ Trì Thượng và kết thúc ở đường mục 6.

 Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội