Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất ở hai bên đường Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất trên đường Kẻ Vẽ thuộc phường Đông Ngạc với diện tích khoảng 4.891,910 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học nằm hai bên đường Kẻ Vẽ.

 

 Đoạn tiếp giáp cuối ngõ 3 Đông Thắng.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học trên thực tế.

2. Khu đất đối diện trạm y tế phường Đức Thắng

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất đối diện trạm y tế phường Đức Thắng với diện tích khoảng 4.420,300 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi nằm trong ngõ 160 Văn Hội.

 Khu đất này đối diện trạm y tế phường Đức Thắng.

 Khu đất chủ yếu là ao, vườn.

3. Khu đất cạnh chợ Phúc Lý

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất cạnh chợ Phúc Lý với diện tích khoảng 11.009,115 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với đường Tây Thăng Long, đối diện chợ Phúc Lý.

 Khu đất này tiếp giáp với khu tạm, cạnh khu dân cư Phú Minh.

 Toàn cảnh khu đất.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)