Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 1)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Khu đất tiếp giáp đường Hòe Thị

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất tiếp giáp đường Hòe Thị với diện tích khoảng 15.598,624 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với đường Hòe Thị, gần đường Trịnh Văn Bô. 

 Đây là khu đất đối diện trường Đại học Đông Á.

 Toàn cảnh khu đất  nhìn từ đường Phương Canh.

 Khu đất nhìn từ đường Trịnh Văn Bô.

2. Khu đất tiếp giáp ngách 324/80 Phương Canh

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với ngách 324/80 Phương Canh với diện tích khoảng 12.600,109 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với đường quy hoạch và ngách 324/80 Phương Canh.

 Khu đất  này chủ yếu là cánh đồng hoang.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Trịnh Văn Bô.

3. Khu đất cạnh trường liên cấp Korea Global School

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất cạnh trường liên cấp Korea Global School với diện tích khoảng 23.630,086 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp tuyến đường quy hoạch.

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)