Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất gần Đại học Y tế Công cộng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất gần Đại học Y tế Công cộng với diện tích khoảng 9.773,122 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi ở cuối ngõ 89 Tân Xuân, tiếp giáp với tuyến đường quy hoạch đang xây dựng qua ĐH Y tế Công cộng.

 Khu đất này trên thực tế đang là một hồ sen.

 Khu đất nhìn từ đường Nguyễn Đình Tứ.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Phạm Văn Đồng.

5. Khu đất thu hồi xây trường ĐH Mỏ - Địa chất mở rộng

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất ở nút giao đường Đức Thắng - Nguyễn Đình Tứ với diện tích khoảng 253.258,147 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi ở nút giao đường Nguyễn Đình Tứ - Đức Thắng.

 Khu đất này tiếp giáp với đường quy hoạch nối Hoàng Tăng Bí - Nguyễn Đình Tứ, tiếp giáp dự án HV Tài chính đang xây dựng.

 Toàn cảnh khu đất.

6. Khu đất cạnh ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có khu đất cạnh ĐH Công nghiệp Hà Nội với diện tích khoảng 21.940,490 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Bắc Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với đường 32, ĐH Công nghiệp Hà Nội.

 Khu đất này cũng tiếp giáp với khu Depot tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Bắc Từ Liêm.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)