Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 

13. Khu đất đối diện HC Golden City

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó đáng chú ý có khu đất đối diện dự án HC Golden City với diện tích khoảng 12.142,406 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi xây trường học tiếp giáp tuyến đường quy hoạch, cạnh đường Hồng Tiến và trường Wellspring School.

 Khu đất đối diện dự án HC Golden City.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ chợ Lâm Du.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ trường Wellspring School.

14. Khu đất giáp đường Hồng Tiến và Hoàng Như Tiếp

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất giáp đường Hồng Tiến và Hoàng Như Tiếp với diện tích khoảng 45.283,152 m2.

   Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với đường Hồng Tiến và Hoàng Như Tiếp.

 Đoạn cạnh dự án HC Golden City.

 Đoạn tiếp giáp với vườn hoa và đường Hoàng Như Tiếp.

 Đoạn đối diện THCS Bồ Đề.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ hồ Lâm Du.

15. Khu đất trên đường Hồng Tiến, gần THCS Bồ Đề

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Long Biên đáng chú ý có khu đất trên đường Hồng Tiến, gần THCS Bồ Đề với diện tích khoảng 2.887,610 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Long Biên. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)