Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

Video toàn cảnh những khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm.

 Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất cạnh trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất cạnh trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với diện tích khoảng 21.299,314 m2.

 Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp với trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội qua tuyến đường quy hoạch.

 Khu đất này cũng tiếp giáp với đường Nhuệ Giang.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học trên thực tế.

11. Khu đất ở nút giao đường 70 và lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất ở nút giao đường 70 và lối vào trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với diện tích khoảng 29.008,405 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp đường 70 và đường sắt.

 Khu đất  này chủ yếu là hồ nước.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

 Khu đất nhìn từ đường 70.

12. Khu đất trùng với Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Học viện Cảnh sát nhân dân

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất trùng với Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Học viện Cảnh sát nhân dân với diện tích khoảng 48.443,387 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi tiếp giáp ngõ 6 Miêu Nha, trùng với Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Học viện Cảnh sát nhân dân.

 Khu đất tiếp giáp với tuyến đường ven sông Cầu Ngà đang xây dựng.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường 70.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)